Dorpsraad Loenen Zonnedorp

Dorpsraad Loenen Zonnedorp

En nu de centen….

Regelmatig krijgen wij verzoeken van verenigingen en groepen binnen en buiten ons dorp voor een geldelijke bijdrage. Gezien het feit dat we als Dorpsraad maar beperkte middelen hebben, kunnen we lang niet altijd aan deze verzoeken tegenmoet komen.

Hoe kun je de dan wel aan je “centen” komen voor je initiatief?

De gemeente Apeldoorn kent een ondersteuning van inwoners initiatieven. De spelregels die onder andere gelden zijn:

  • Meer mensen zijn enthousiast over uw initiatief, er is dus breed draagvlak voor uw idee.
  • De aanvrager levert zelf, bijvoorbeeld in de vorm van tijd, een bijdrage aan het initiatief.
  • Iedereen kan meedoen aan het initiatief.
  • Het initiatief wordt niet al door anderen uitgevoerd in hetzelfde gebied waar u aan de slag wilt.
  • De aanvrager zorgt, bijvoorbeeld met crowdfunding, voor cofinanciering.
  • Het initiatief sluit aan bij het beleid dat ook in overleg met inwoners is opgesteld over het gebied waarin het initiatief zich afspeelt, de initiatievenmakelaar zal dit voor u toetsen.
  • Er is nog niet eerder subsidie ontvangen voor het initiatief.

Voor subsidiebedragen van meer dan €2500 gelden extra criteria.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de site van de gemeente Apeldoorn: https://www.apeldoorn.nl/wonen-en-leven/sport-ontspanning-en-cultuur/subsidies/inwonersinitiatieven#Uitklappers

Mocht u er niet zelf uitkomen, onze penningmeester helpt u graag met de aanvraag! Zijn emailadres is penningmeester@loenenzonnedorp.nl

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud