Dorpsparel Loenen 2019 voor bescheiden Willem Klomp

Dorpsparel Loenen 2019 voor bescheiden Willem Klomp

Nietsvermoedend zat Willem Klomp woensdagavond 6 november in de kantine van Loenermark naar de verrichtingen van zijn medebiljarters te kijken toen er plotseling een ‘meute’ mensen binnenkwam. Hij wist niet wat hem overkwam toen hij hoorde dat hem de Dorpsparel Loenen 2019 was toegekend. Klomp was er erg blij mee en werd overladen met gelukwensen, bloemen en vooral drank.

Loenen werd in 1976 uitgeroepen tot Parel van Gelderland. Het dorp was toen het actiefste en schoonste dorp van Gelderland. Ter gelegenheid daarvan wordt ieder jaar de Dorpsparel uitgereikt aan een inwoner die zich bijzonder inzet voor het dorp. Martien Kobussen van het Parelcomité vertelde dat in Loenen veel actieve mensen zijn die zich zeer verdienstelijk maken voor de dorpsgemeenschap zonder ooit een lintje te krijgen. Toch verdienen deze mensen het om een keer in het zonnetje te staan. Vorig jaar was dit Teun van de Kuit.
Kobussen: “We hebben nu iemand gevonden die zeker in aanmerking komt voor de Dorpsparel. Dit jaar krijgt Willem Klomp, die hier nu rustig aan het biljarten is, deze hoogste Loenense prijs. Hij wordt ereburger van ons dorp.” Kobussen vertelde dat veel mensen in Loenen Willem Klomp kennen van zijn bijnaam ‘Joop van Dalen’. Willem is een zeer bescheiden man, die veel doet op de achtergrond van veel verenigingen en instanties. Bij Loenermark was en is hij nog bijzonder actief. Hij was vele jaren wedstrijdsecretaris, scheidsrechter, zat in jubileumcommissie, was redacteur van het jubileumboek en wekelijks maakt hij op Facebook een nabeschouwing, waar altijd druk over wordt gepraat. Ook is Willem iedere week op maandagmorgen een van de tossentrappers op de drie velden van Loenermark.

Willem deed ook veel voor de Loenense Dialectclub, die helaas na 25 jaar werd opgeheven in verband met een gebrek aan leden. Klomp kan prima toneelspelen, maar prachtig waren ook zijn praatjes met droge humor over het Loenense dorpsleven. De laatste jaren deed hij dit samen met Louis Kruk.
Ook bij de oudheidkundige vereniging De Marke is Willem een stille stabiele kracht. Vanaf 1981 zit hij in bestuur, dat is dus al 38 jaar!. Hij eheert onder meer de bibliotheek van de vereniging. Hij is ook van de Marke de contactpersoon naar Coda en Erfgoed Gelderland.

Tijdens de bijeenkomst woensdagavond somde Kobussen ook de vele taken van Klomp op bij de RK Kerk in Loenen. Klomp is koster, collectant, stuurt vrijwilligers aan op de klussendag en is contactpersoon voor het kerkhof. Hij assisteert bij begrafenissen. Willem schrijft regelmatig een overdenking in het Contactblad van de Loenense kerken. Klomp is ook actief bij de hulpverleningsdienst Graag Gedaan en vrijwilliger bij CODA in Apeldoorn, waar hij meer dan 40 jaar werkte. Als het nodig is helpt hij zijn broer ook nog op de boerderij.

Klomp werd na de uitreiking van de Dorpsparel toegesproken door Timon Luesink, de nieuwe voorzitter van Loenermark, die hem complimenteerde met deze trofee. Hij hoopte dat Klomp hier nog lang actief blijft. Ook de voorzitters van de Locatieraad van de RK Kerk en De Marke voerden het woord en spraken lovende woorden over Willem. De familie Klomp liet zich niet onbetuigd. Broer Jan Klomp bood hem een cadeau aan. Het bleef nog lang gezellig in de kantine.

Bron: Regiobode

Foto Henk de Regt

Foto: Rina Witteveen van het Parelcomité biedt Willem Klomp de trofee aan.

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud