De wegen door en om Loenen

De wegen door en om Loenen

De verkeerssituatie in en om Loenen is tegenwoordig regelmatig in de pers. We hebben de N786 (de Eerbeekseweg/Beekbergerweg) de N789 (de Hoofdweg) en Kanaal Zuid. In de planning wordt na de vakantie nieuw asfalt op de N786 aangebracht.

Al ruim 40 jaar wordt er gepraat, voornamelijk over de Eerbeekseweg. De Provincie is de eigenaar van de weg.  Op initiatief van de projectgroep Eerbeek – Loenen 2030, ontstaan om met name de infrastructuur (wegen) van de papierindustrie te verbeteren, zijn er vele gesprekken met de deelnemers: Provincie Gelderland, de IKEL (Industriekern Eerbeek-Loenen), Brummen, Dieren Laag Soeren, Apeldoorn en diverse Dorpsraden

Doel is het transport van en naar deze industrie voor de toekomst goed te regelen en daardoor de werkgelegenheid te waarborgen. We weten allemaal dat met name de Eerbeekseweg te smal is voor het huidige en toekomstige verkeer. Het vrachtverkeer zorgt voor veel overlast bij het rijden door ons dorp. De weg is een gevaar voor fietsende- en overstekende toeristen, ouderen en kinderen. Bovendien is er te weinig parkeergelegenheid voor de ondernemers.

Met de Provincie werden afspraken gemaakt. De routes van de papierindustrie gingen vooral richting het zuiden, vond de Provincie. Er werd een traject aangelegd via Dieren naar het knooppunt Velperbroek en zo verder oostelijk of zuidelijk.  De afspraak was helder: Volgens de Provincie, gingen de meeste routes zuidelijk en er werd gesteld dat daardoor 50% minder verkeer door Loenen zou rijden. Daar konden we destijds als dorp mee leven. Indien de 50% niet gehaald zou worden, zou er naar alternatieve routes gezocht worden en dus niet meer dwars door Loenen.

Echter de tijden en ook de routes veranderen, het verkeer wordt drukker, het toerisme neemt toe, en door uitbreidingen binnen de papiersector neemt ook het vrachtverkeer toe. Niet alleen op de Eerbeekseweg, maar ook op Kanaal Zuid en de Hoofdweg. Tel daarbij op dat het bedrijventerrein Kieveen binnenkort uitgebreid wordt, dus het resultaat is meer verkeersdrukte in en om Loenen.      

Het probleem is dat wanneer er verkeersmaatregelen genomen worden op Kanaal Zuid, wij dat direct merken door meer drukte op de Hoofdweg en Eerbeekseweg. Beslissingen over onderdelen van de verkeerssituatie kunnen niet meer “even” genomen worden, de situatie is door vele veranderingen in en rond Loenen zeer complex. Je kan met al deze wegen rond Loenen spreken van een “waterbed effect”.

We vinden als Dorpsraad dat de huidige drukte in ons dorp niet meer kan, de weg is te smal en te gevaarlijk zekere met de groeiende ondernemerssector (bijv. Bike and Eat en den Eikenboom), waar we heel blij mee zijn.  Ook gevaarlijk blijft het oversteken bij de Spar en ter hoogte van de Tweede Stee. De bocht bij den Eikenboom is met toenemend toerisme niet meer goed te beveiligen.

We beseffen dat het verleggen van de route Eerbeekseweg – Beekbergerweg heel veel geld gaat kosten, maar: “Veiligheid en welzijn van ons dorp mag nooit een kostendiscussie worden”.

We zijn er al ruim 40 jaar over in gesprek, het wordt tijd dat de Provincie met een goed plan voor Loenen komt, waarbij met respect voor de inwoners tot een definitieve oplossing gekomen wordt.

We zitten er als Dorpsraad “boven op” en houden jullie op de hoogte!

Dorpsraad Loenen Zonnedorp

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud