De N786 (Eerbeekseweg, Beekbergerweg)

De N786 (Eerbeekseweg, Beekbergerweg)

Vorig jaar is begonnen met de reparatie van en een nieuwe laag asfalt op de N786.

Door de communicatieproblemen met de provincie en de daarom door de Dorpsraad aangespannen rechtszaak zijn er delen blijven liggen die nu dit jaar ergens in juni gedaan zullen worden. De Dorpsraad is in gesprek met de Provincie en Gemeente over beperking van de overlast. Wat minder bekend is dat de regie van deze uitvoering valt onder Eerbeek-Loenen 2030 en dus voornamelijk bedoeld om de infrastructuur van de papierindustrie te verbeteren.

Over het welzijn van Loenen zijn de volgende afspraken gemaakt: Volgens de Provincie zullen de transporten van de papierindustrie, voornamelijk via de Zuidelijke route gaan lopen, dus van Eerbeek naar Dieren richting het zuiden of oosten. De afspraak is dat daardoor het verkeer door Loenen met 50% zal afnemen, destijds een aanvaardbaar getal volgens ons!

Echter inmiddels weten we, dat dit getal niet gehaald zal worden en zijn daarover met de Provincie en Gemeente verder in gesprek, want hoe we het ook wenden of keren de Eerbeekseweg blijft te smal voor het huidige verkeersaanbod en dat wat we in de toekomst verwachten. Het vrachtverkeer wordt immers steeds zwaarder en groter. Ook over het oversteken van kinderen en ouderen bij de Spar en over de levensgevaarlijke bocht bij den Eikenboom hebben we nog veel zorgen, zeker als in 2023 Den Eikenboom opengaat.

Het is en blijft een drama en zonder een echte oplossing blijft alles zoals het is. Woensdag 16 maart komen leden van Provinciale Staten op werkbezoek in Eerbeek en Loenen. Stelt u er zich niet te veel van voor. Voor Loenen is 10 minuten in het programma gepland. U begrijpt dat wij alles in het werk gesteld hebben om dit langer te laten zijn, maar helaas geen schijn van kans. Er was geen inbreng of gesprek in Loenen mogelijk. Wel hebben we ons aan kunnen melden voor een gespreksmogelijkheid in Eerbeek. Daar zullen het bestuur van Dorpsraad Loenen Zonnedorp en een actiegroep van bewoners langs de N786 aanwezig zijn om de Statenleden uit te leggen dat het zo niet langer kan.

We worden in Loenen doorklieft door twee Provinciale wegen (N786, N789) en een levensgevaarlijke doorgaande route langs het kanaal, allemaal niet bevorderlijk voor het welzijn van Loenen. Wat gaat zowel de Provincie als de gemeente Apeldoorn hieraan doen?                                                                                                                        

Ook gaat de Eerbeekseweg/Beekbergerweg (N786) dwars door Natura 2000, kan dat? We spreken nog niet eens over C02 en uitlaatgassen waar ons uitermate groene dorp mee wordt belast. Want wat is in Loenen de waarde van alle verhalen in Nederland over de CO2emissie? Geldt dit niet voor Loenen, moet hier niet gewerkt worden aan vermindering van de uitstoot?

Wij maken ons ernstig zorgen over de gezondheidsaspecten langs de N786. Fijnstof gaat toenemen door de toename van elektrische auto’s. Steeds grotere en zwaardere vrachtauto’s.

Heel veel fietsverkeer, op zaterdag rijden er volgens de officiële tellingen 1640 fietsers langs de Eikenboom. De oorlogsgravenstichting verwacht 70.000 -80.000 bezoekers per jaar op het ereveld en de veteranenbegraafplaats. 

Grote zorgen, waarvan we inmiddels weten dat ze door de gemeente Apeldoorn gedeeld worden. Alleen Apeldoorn doet (nog steeds) niet officieel mee aan Eerbeek Loenen 2030.

Samenvattend: De komende periode wordt cruciaal voor Loenen, we houden u op de hoogte.

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud