Collecteweek ZOA

Collecteweek ZOA

In de week van 25 t/m 30 maart gaan vrijwilligers in Loenen collecteren voor ZOA.
De hulporganisatie vraagt aandacht voor vele mensen die slachtoffer zijn van oorlogen, natuurgeweld en onderdrukking. De opbrengst van de collecte wordt ingezet op plekken waar de nood het hoogst is.

Hulp ter plekke

Je moet er niet aan denken dat je door een oorlog of een natuurramp alles kwijtraakt! Toch overkomt dit ieder jaar tienduizenden mensen. Medewerkers van ZOA vangen hen ter plekke of in een buurland op en helpen daar de mensen met de meest noodzakelijke goederen. Denk aan schoon drinkwater, voedsel en onderdak. De ZOA-medewerkers blijven hen helpen totdat ze weer op eigen kracht verder kunnen.
Hulpverlening in crisisgebieden
ZOA richt zich op noodhulp en wederopbouw. De medewerkers van ZOA proberen de meest kwetsbare mensen in crisisgebieden te bereiken. De organisatie werkt wereldwijd. Met de opbrengst van de collecte kan ZOA mannen, vrouwen en kinderen in crisissituaties ondersteunen. ZOA roept op om ruimhartig te doneren. Juist voor die mensen die moeten overleven op plekken waar de nood het hoogst is. Laten we hen niet vergeten!

Collectant gemist? Doneren kan op www.zoa.nl
Als u ook wilt helpen door een paar uurtjes te collecteren dan kunt u zich opgeven bij:
Chris Brinkman
Hoofdweg 189, Loenen
Tel. 06-1739 9507

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud