Bezoek van Gedeputeerden

werken en ondernemen

Bezoek van Gedeputeerden

Bezoek van Gedeputeerden

Vrijdag 13 november vond er een gesprek plaats tussen twee leden van Gedeputeerde Staten, Jan Markink en Peter Drenth, twee wethouders, Jeroen Joon en Nathan Stukker, en bestuursleden van Dorpsraad Loenen Zonnedorp. Het gesprek vond plaats op uitnodiging van Loenen Zonnedorp. Het schaalmodel van de toren stond in de zaal en de Loenense vlag was prominent aanwezig. 

De aandacht voor de problematiek in Loenen was groot, als ook de waardering voor alles dat we al realiseerden. De lovende woorden werden door de aanwezige bestuursleden blozend in ontvangst genomen.

De realisatie van de uitkijktoren heeft al vele tegenslagen gekend. De vergunning wordt opnieuw aangevraagd. Er zijn nog steeds mogelijkheden, maar de marges zijn klein vooral ten aanzien van allerlei nieuwe normen waaraan voldaan moet worden. Vooral van de grote betrokkenheid van de Loenenaren, zowel financieel als vrijwilligers, waren de GS leden onder de indruk.

Het project Eerbeek Loenen 2030, kwam uitvoerig ter sprake. De verkeersveiligheid was daarbij een groot aandachtspunt. Jan Markink is van mening, en zet zich daarvoor in, dat veel vrachtverkeer in de komende jaren de zuidelijke route vanuit Eerbeek zal gaan nemen. Daardoor zal naar zijn mening het verkeer door Loenen aanzienlijk gaan afnemen.

Grote belangstelling hadden de gedeputeerden ook voor onze ideeën t.a.v. de Bruisbeek. De wens voor 24 uurszorg in Loenen kon op veel begrip rekenen.

Aan de orde kwam ook de grote ambities die Loenen heeft op energiegebied. Een pilot om het hele dorp energieneutraal te maken zou mooi zijn!

Verder is uitvoerig gesproken over de woningbouw in de toekomst, met name voor betaalbare woningen voor jongeren en ouderen is uitgebreid behandeld. Afsluitende conclusie was dat verder overleg nodig is. Op de diverse beleidsterreinen zullen vervolgafspraken op korte termijn gepland worden.

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud