Bezoek Gedeputeerde Markink

17 maart kreeg het bestuur van de Dorpsraad bezoek van Gedeputeerde Markink, die verantwoordelijk is voor het Project Eerbeek Loenen 2030. Hij kwam persoonlijk met ons praten over de vele haken en ogen die zich voordoen bij het Project. Het feit dat de gemeente Apeldoorn nog steeds niet officieel deelneemt aan het project. De locatie van het logistiek centrum. De problemen met de ontsluiting, langs het kanaal, door Loenen en richting Dieren. De stikstof problemen. De ligging van Loenen tegen het Natura 2000 gebied, dat beschermt landschap is, speelt daarbij ook een rol.

Waar je ook kijkt en hoe je ook plannen maakt, overal doen zich geweldige problemen voor. Een oplossing is (nog) niet in zicht en dat betekent dat er nu allereerst gezorgd moet worden dat de doorgaande weg door Loenen veiliger gemaakt moet worden. Door de gedeputeerde is overleg vooraf toegezegd. De dorpsraad heeft gepleit voor meer oversteekplaatsen en het benadrukken van het dorpskarakter. Meer oversteekplaatsen betekent dat het verkeer noodgedwongen langzamer moet rijden. Ons dorp is een verblijfsgebied waar gemotoriseerd verkeer door rijdt en geen racebaan, waarlangs huizen staan. Meer groen, bloembakken kunnen daaraan ook een goede bijdrage leveren.

De dorpsraad heeft verder natuurlijk stevig aangedrongen op een integraal plan voor de hele wegenstructuur rond Loenen. Dit kan alleen als provincie en de gemeente Apeldoorn, Brummen en Rheden samen werken.

Delen:

Gerelateerde berichten

Oorlogsgravenstichting en Veteranenbegraafplaats

Vereniging Vrijwilligers Veteranen Begraafplaats Loenen (VV NVBL) en OorlogsGravenStichting (OGS) vragen hulp Na de vorige publicatie zijn we inmiddels weer een aantal maanden verder en er zijn al meerdere veteranen

Aanleg Dorpshart

Er vinden dit jaar voor de zomervakantie nog werkzaamheden aan de Hoofdweg plaats die conflicteren met de werkzaamheden voor de aanleg van het dorpshart. Er is nog samen met de

Algemene ledenvergadering

Vele leden van de Dorpsraad waren aanwezig bij deze bijpraatbijeenkomst. Er was grote interesse in de presentaties en er werden vele vragen gesteld en beantwoord. Ter sprake kwamen onder andere

Middelste Molen Loenen

De Middelste Molen: 400 jaar jong

Dit jaar wordt De Middelste Molen (ambachtelijke papierfabriek en museum in Loenen) 400 jaar jong! Het is de bedoeling om niet alleen stil te staan bij 400 jaar De Middelste