ALV Loenen Zonnedorp 23 maart 2020 in de Brink

ALV Loenen Zonnedorp 23 maart 2020 in de Brink

Algemene Ledenvergadering 23 maart 2020 in de Brink

Het is goed dat we regelmatig bij elkaar komen om de ideeën voor de toekomst van Loenen met elkaar te delen. Er is veel gebeurd de afgelopen jaren en er staat nog meer te gebeuren in de komende jaren.

Met Den Eikenboom zijn grote plannen voor de toekomst. Gezien de grote belangstelling voor de informatieavond over de renovatie hebben we de eigenaar, Fred Janssen gevraagd en bereid gevonden deze presentatie tijdens deze ledenvergadering nogmaals te geven. Op het gebied van energie lopen we ver voor op alle dorpen en gemeentes in de regio. Er is een samenwerking tussen de provincie, de Industrie Kern Eerbeek Loenen (IKEL) en de regio om te zorgen dat de (papier)industrie een goede lange-termijn toekomst heeft, goed voor de werkgelegenheid en vooral voor die van onze jongeren, het bedrijventerrein Kieveen en Veldhuizen zijn daar een voorbeeld van.

Dit betekent dat er ook plannen zijn om meer betaalbaar in Loenen te gaan bouwen. We hopen dat in de regio meer Hoger Onderwijs komt en uiteraard vakopleidingen, want zeker een groeiende industrie heeft vakbekwaam personeel nodig. Voor alle plannen is een goed functionerende infrastructuur nodig, de gesprekken over de N786, Eerbeekseweg en Beekbergerweg, met de Provincie, Regio en de IKEL zijn gaande.

De zorg staat bij ons centraal. We hebben in Loenen en in de regio veel vergrijzing en één van de speerpunten zal het renoveren van de Bruisbeek in een Multifunctioneel Woon- en Zorgcentrum zijn. Het doel is om onze ouderen zo lang mogelijk in Loenen te kunnen laten wonen. Op het gebied van Toerisme en Groen (Trimbaan) zijn er veel plannen, alles bij elkaar gaan we een goede toekomst tegemoet.

Wel zijn er met de gemeente verschillen van mening over participatie en financiën van de dorpen en wijkraden, er worden stevige gesprekken gevoerd en we verwachten er op niet al te lange termijn uit te komen. Het voortbestaan van alle dorps en wijkraden is voor een deel financieel afhankelijk van de subsidie van de gemeente. We besteden aan deze discussie dus veel tijd.

De basis van succes is samenwerking. Hier kunnen we allemaal van profiteren en zorgen voor het welzijn van Loenen. Noaberschap leeft in Loenen en is de basis voor deze samenwerking.  Daar hebben we wel uw steun en ideeën voor nodig, vandaar deze Algemene Ledenvergadering!

We zien u allen graag in de Brink bij de Algemene Ledenvergadering Vereniging Loenen Zonnedorp op 23 maart 2020, aanvang 19.30 uur.

Willem de Zanger

Voorzitter Loenen Zonnedorp

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud