2021 Loenen Zonnedorp

2021 Loenen Zonnedorp

Het nieuwe jaar is al een paar weken onderweg en helaas zitten we nog midden in de Corona crisis. Gelukkig is er eindelijk zicht op de vaccinatie, al duurt het nog wel even voordat alle Loenenaren ingeënt zijn. Wij wensen u een snelle vaccinatie toe en een zo spoedig mogelijk Coronavrij jaar!

Binnen ons bestuur proberen we wat mogelijk door te laten gaan, echter het blijft bij telefoongesprekken en vergaderen via de computer, wel effectief maar niet echt ons ding!
Een belangrijke verandering tussen de dorpen, wijken en de Gemeente Apeldoorn is de nieuwe participatieregeling en de subsidie die we van de Gemeente krijgen. De reguliere subsidie die Loenen vanuit Apeldoorn kreeg was ongeveer € 11.500 (Gemeente) + € 7.500 (Toerisme). De Gemeenteraad heeft nu besloten dat het slechts € 5000 wordt. Dat zou verder aangevuld kunnen worden met andere subsidiemogelijkheden, maar echt duidelijk is het nog niet. Ook kan iedere vereniging, stichting of actiegroep subsidie aanvragen. Een conclusie is in ieder geval dat het meer werk voor de gemeente betekent.

Rondvraag leert ons dat op het laatste moment nog een groep ambtenaren geïnformeerd en geïnstrueerd moest worden, omdat er bij hun ook nog veel vragen waren. Wij moeten het zonder die informatie en instructie doen.

Vergelijkingen tussen de diverse dorpen en wijken laten een groot verschil in organisatiestructuur zien. In Loenen ging een groot deel van onze subsidie al naar actiegroepen/organisaties, die nu zelf alles moeten aanvragen bij de Gemeente Apeldoorn. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het een ordinaire bezuiniging is. Een gehoorde kreet in de Gemeenteraad over deze nieuwe regeling is, als het over de oude en nieuwe regeling gaat: Dit is het kind met het badwater weggooien.

Snapt u het nog, wij nauwelijks, maar we zetten de schouders eronder!

Bestuur Dorpsraad Loenen Zonnedorp

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud