Water en riolering

Drinkwater in Loenen

Waterbedrijf Vitens heeft het infiltratieproject Schalterberg gebouwd. Vitens trekt drinkwater aan de bodem hierdoor wordt in Loenen wordt nu gebruik gemaakt van drinkwater dat is gefilterd in vennen van natuurgebied Hoeve Delle. Het water komt uit het Apeldoorns kanaal en wordt door een leiding van 6 km naar de vennen gebracht. Daar wordt het geïnfiltreerd: het zakt in de zandige bodem en vult het grondwater aan. Ruim 90% van het water, jaarlijks maximaal 2 miljard liter, wordt na een natuurlijke filtering door de bodem weer teruggewonnen, waarna het wordt gezuiverd tot schoon en lekker drinkwater.

Apeldoorns kanaal
Het water van het Apeldoorns kanaal, de infiltratievennen, het grondwater en de beken in de omgeving zijn duurzaam aan elkaar gekoppeld. Door de aanleg van de vennen vermindert de verdroging van de natuur. De vennen zijn zo natuurlijk mogelijk ingepast in het landschap en sluiten aan bij de bestaande stuifduinen in het gebied.

Riolering

De riolering bestaat namelijk uit een gemeentelijk deel en een particulier deel (de erfriolering). Is er een probleem in het gemeentelijk deel? Dan zorgt de Gemeente dat een verstopping in het gemeentelijk deel snel en zonder kosten voor de gebruikers wordt verholpen.

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud