Rooms Katholieke Kerk

Voor de bouw van de Rooms Katholieke Kerk werd in 1846 toestemming gegeven van Koning Willem II. De Koning geeft een subsidie van Fl. 6000.–, op voorwaarde dat de kerk door de WATERSTAAT gebouwd wordt. De totale kosten van de kerk komen op Fl. 13.332. –, terwijl de familie Hackfort een nieuwgebouwde pastorie schenkt, met de grond voor de kerk, tuin en kerkhof, echter op voorwaarden dat ze de twee eerste banken van de nieuwe kerk tot hun beschikking krijgen, en dat ze recht krijgen een eigen familiegrafkelder op het kerkhof te mogen bouwen.

De Horstbanken.
De Horstbanken staan nog steeds in de kerk. Op de deurtjes staan de wapens van de familie Hacfort en Wijnbergen. Tot 1941 zijn deze banken nooit verpacht.

De kerk werd pas op zondag 8 september 1849 in gebruik genomen.
De inventaris van de kerk komt bijna geheel uit de kapel van kasteel “de Horst” zoals misgewaden en altaar benodigdheden, het orgel, de doopvont en twee klokken voor de toren.
In 1864 wordt uit een legaat van freule Hackfort tot Ter Horst, het kostershuis gebouwd achter de kerk.
Het altaar dat bij de bouw van de kerk is geplaatst, komt uit de schuurkerk van Eerbeek. In 1867 krijgt de kerk een nieuw altaar met opstand gemaakt door Leenarts en Houtermans uit Roermond. In 1927 blijkt dat de kerk te klein is geworden, en wordt dan vergroot met twee zijbeuken. In 1943 worden de klokken door de bezetter uit de toren gehaald om te worden omgesmolten tot wapentuig.
Na de bevrijding worden plannen gemaakt om nieuwe klokken aan te schaffen en op 21 december 1948 is het zover. Twee nieuwe klokken worden aangebracht. De grote klok krijgt de naam: Maria-Moeder Gods en de kleinen: Heilige Jahannes-Evangelist.
In de zestiger jaren is de oude pastorie afgebroken omdat deze niet meer voldeed aan de eisen van modern woongenot. Op het terrein nabij de kerk werd een moderne bungalow gebouwd waarin de pastoor woonde. De oude kosterswoning is afgebroken.

De parochie bestaat inmiddels uit een aantal plaatsen uit de omgeving. De vieringen worden in diverse plaatsen gehouden. Daarom verwijzen wij naar het vieringenrooster.

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud