Nederlands Hervormde Kerk

loenense enk

De Nederlands Hervormde Kerk stamt uit 1557. Toen werd een kapel gebouwd van de stenen die overbleven van de bouw van kasteel Ter Horst. Deze kapel was vermoedelijk gewijd aan Sint Franciscus. 

Toen Gelderland in 1578 overging tot het protestantisme, leidde dat na enige jaren tot de sluiting van de kapel. Als vanouds waren de inwoners van Loenen weer aangewezen op de kerken in Beekbergen en Hall. Pas rond 1630 werd de kapel weer in gebruik genomen, nu als kerk voor protestantse erediensten. Een preekstoel en een klok van 540 kg. werden aangebracht. In de periode 1630-1652 werd eens in de twee weken in de kapel een dienst gehouden.
In 1653 werd een zelfstandige kerkelijke gemeente. Inmiddels was in de toren een tweede, zwaardere klok van 1000 kg. gekomen. Deze klok staat onder bescherming van Rijksmonumentenzorg en is vanaf april 1940 geregistreerd als een M-klok. Het betreffende document hangt in het portaal van de kerk. Bij de vordering van de klokken tijdens de Tweede Wereldoorlog is de klok door de Duitse Wehrmacht ontzien. De oudste, kleinere klok is in 1943 weggehaald, maar na de oorlog onbeschadigd in Duitsland teruggevonden en weer in de toren opgehangen.
Tot in de 19e eeuw behield de kapel haar oorspronkelijke vorm. Wel werd in 1774 een nieuwe preekstoel aangebracht. Later is de kapel meerdere keren uitgebreid.

Het kerkorgel is een bijzonder instrument. Het is in Westfalen gebouwd, waarschijnlijk in de tweede helft van de 17e eeuw. Het is het oudste kerkorgel in de gemeente Apeldoorn. De Loenense kerkvoogden kochten het in 1870 bij orgelmaker Leichel in Duisburg. De laatste grote restauratie vond plaats in 1975 onder advies van Klaas Bolt.

De kerk en de toren werden in het jaar 2009 grondig gerestaureerd.

Kerkdiensten

Iedere zondag in de N.H. Kerk aan de Beekbergerweg 7.
Aanvangstijd om 10.00 uur.
In de maanden juli en augustus is de aanvangstijd 9.30 uur.

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud