Algemene ledenvergadering Loenen Zonnedorp

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

Algemene ledenvergadering Loenen Zonnedorp

17 april van 19:30 tot 22:00

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen ALV 17-04-2023
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Verslagen door portefeuillehouders
  • Wonen en zorg: Overzicht, nieuwbouw en soc. woningbouw, 24-uurs zorg, Scholen
  • Groen: Buitengebied en Uitkijktoren
  • Duurzaamheid: Laatste stand van zaken
  • Toerisme: Kort overzicht
  • Ondernemers: Overzicht activiteiten
  • Infrastructuur: Stand van zaken N786/N789 plus de sluipwegen
 5. Jaarrekening 2023
  • Bespreken Financiële Jaarrekening 2023;
  • Verslag kascommissie;
  • Goedkeuren jaarrekening 2023;
  • Kascommissie verkiezing.
 6. Benoemingen binnen het bestuur
  Willem de Zanger is aan het eind van zijn termijn en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Harrie Wilbrink voor als nieuwe voorzitter. Harrie maakt al deel uit van het bestuur. Hierdoor komt de portefeuille Infrastructuur en Mobiliteit vacant.
  Brenda Koster stellen we voor als nieuwe secretaris. Elders vindt u een korte introductie van haar.
  Voor de onderstaande portefeuilles zijn er nog vacatures:
  • Zorg, Jeugd en Welzijn;
  • Bouwen en Wonen;
  • Infrastructuur en Mobiliteit. De zetel van Lomivé is afgelopen tijd ingevuld door Willem Dikker Hupkes. Hij heeft aangegeven dat hij dit voor maximaal één jaar zou doen. Deze termijn zit erop, derhalve is aan Lomivé gevraagd om met een voordracht te komen.
 7. Rondvraag
 8. Pauze
 9. Sprekers: Planoloog Auke Siebesma van de gemeente Apeldoorn, over het proces om te komen tot woningbouw in Loenen;
  Sabine Salomons – DKK (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland) over het Woonwensenonderzoek.
 10. Sluiting en Borrel

De stukken kunnen opgevraagd worden bij de interim-secretaris, Timon Luesink. Email:    timon.luesink@tip.nl of tel. 06 22064782

Dorpscentrum “De Brink”

Hoofdweg 5
Loenen, Gelderland 7371AS Nederland
Bekijk de site van Locatie

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud