Vrouwen Contactgroep Loenen Programma 2016

Het nieuwe verenigingsjaar van de VCL is feestelijk begonnen. In januari werden de circa 75 aanwezige dames getrakteerd op een glas (alcoholvrije) bubbelwijn en koffie met oliebollen. Nadat iedereen elkaar een goed Nieuwjaar gewenst had, traden de Starlightsisters op. Ze zongen oude Engelse en Nederlandse liedjes, die van harte door velen werden meegezongen. Er werd gedanst en zelfs de polonaise gelopen. Het was een hele gezellige avond.

Na vorig jaar 9 nieuwe leden te hebben verwelkomd, waren er op deze eerste avond alweer twee dames die zich bij de VCL aan wilden sluiten. Onder het motto: “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!”, werden ze door de voorzitter hartelijk welkom geheten. De hoop en verwachting is dat zich in de loop van het jaar meerdere nieuwe leden zullen melden. De jaarcontributie is € 39,00. Het jaarprogramma staat borg voor gezelligheid, informatie en amusement.

In februari wordt de geschiedenis van Burgers Zoo belicht, maart brengt de jaarvergadering, de bijeenkomst in april is informatief. Aan de orde komen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, het Loenense Klompenpad en de Stichting Vrienden van de Loenense bossen. Later in april is het dagreisje gepland en in mei is het hoogtepunt van dit jaar: de feestelijke viering van het 25jarig jubileum. Augustus brengt een tuinbezoek en september de dagfietstocht en een bijeenkomst met een prachtig reisverhaal. Drie Loenense ondernemers komen in oktober vertellen over hun bedrijven. Het ontstaan van de Veluwe staat voor november op de agenda. 2016 wordt afgesloten met een Kerstdiner.

Voor nadere inlichtingen: Marian Zoet, secretaris VCL, 055-3600244.

Comments are closed.