Vrienden Loenense Bossen: Loenen steunt massaal!

De inzamelingsactie om onder andere een uitkijktoren te bouwen, heeft een indrukwekkend resultaat opgeleverd: € 18.500. Waar een klein dorp groot in kan zijn!

In de afgelopen periode gingen maar liefst 37 vrijwilligers alle huizen in Loenen langs om een bijdrage te vragen voor de doelstellingen van de stichting. Loenen gaf massaal gehoor aan deze oproep: 75% van de Loenense huishoudens steunde de stichting financieel. Ook werden 3 schilderijen van de bekende Loenense kunstschilder Henri Kley aangeboden om te verkopen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de Stichting. info@vriendenloenensebossen.nl.

De inzamelingsactie heeft daarnaast nog 22 nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Een aantal Loenense ondernemers heeft aangeboden om ons te helpen bij de bouw van de uitkijktoren en andere plannen te realiseren.

Het resultaat van de inzamelingsactie is niet alleen geld, het betekent ook draagvlak. Met dat draagvlak kan de stichting ook sponsors en de subsidiegevers in Nederland en Brussel gaan benaderen. Dit brede draagvlak sterkt ons om onze andere doelstellingen te realiseren. Wij willen dat het bos zoveel mogelijk toegankelijk blijft en cultuurhistorische waarden, zoals bijvoorbeeld de Uitkijktoren, bewaren of in ere herstellen. Ook het goed beschrijven van de historie van het bos en de grote diversiteit van de flora en fauna en de prachtige heidevelden behouden zijn belangrijke doelstellingen van de stichting.

Met deze steun in de rug gaan wij vol vertrouwen verder. Eind volgend jaar hopen wij te starten met de bouw. De uitkijktoren is een grote stap dichterbij gekomen!

Delen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Gerelateerde berichten

Mazzelschuur

Zaterdag 5 juni is de Mazzelschuur van 10.00 uur tot 12.00 uur weer geopend. U kunt dan weer mooie spullen komen aanschaffen. Ook kunnen er dan spullen gebracht worden. Wij

Onderhoud Eerbeekseweg

Na de bouwvak wordt er gewerkt aan de wegen in en rond Loenen. Voor de Eerbeekseweg staan nieuw asfalt en een betere oversteek bij de Spar gepland. Dit zal zekerde