Van de Dorpsraad over Loenen 2015

Er is weer veel gebeurd in ons mooie Loenen het afgelopen jaar. Leuke, minder leuke en verschrikkelijke dingen, het hoort allemaal bij het leven, maar toch….. Terug kijkend hebben we dit jaar de oprichting van de vrienden van de Loenense bossen gezien, belangrijk voor Loenen vanwege hun inzet voor de toegankelijkheid van de bossen om ons heen en hun hoofddoel het oprichten van een nieuwe uitkijktoren, allemaal zaken die ons in de toekomst meer toeristen zullen brengen en dus goed zullen zijn voor de toekomst van ons dorp.

Ook in de woningbouw is veel gebeurd, de projecten Sulvalda en Rabobank zijn vrijwel afgerond en voor de komende periode staat er nog veel op het programma, waaronder 42 woningen Hameinde.  Daarnaast is er door de grote organisaties en verenigingen in ons dorp nagedacht over Loenen naar de toekomst, na het terugtrekken van vrijwel alle overheden leek het ons het juiste moment om iets aan de toekomst van de Loenense samenleving te doen en dus aan het welzijn van haar inwoners.

Het is en was fantastisch om te zien dat alle partijen in Loenen de schouders hieronder wilden zetten en met het resultaat naar de gemeente, provincie en de EU zullen gaan om zo gezamenlijk onze doelstellingen te realiseren. Wat we willen is een dorp waar we vooruit lopen op het gebied van verjonging, duurzaamheid, ondernemingsgeest, zorg en goede faciliteiten!

We wensen u allemaal fantastische feestdagen en een gelukkig en voorspoedig 2016!

De Dorpsraad Loenen

Comments are closed.