Uitnodiging Bewonersavond WoonWensen Onderzoek

Uitnodiging Bewonersavond WoonWensen Onderzoek

Loenen heeft een grote behoefte aan woningen, zowel starterswoningen voor onze jongeren als levensloopbestendige woningen voor senioren. De komende jaren willen we ons sterk maken om dit te realiseren. Daarom willen we in ons dorp een WoonWensenOnderzoek (WWO) doen.

Wij nodigen je daarom uit voor de informatieve Bewonersavond van het WWO Loenen.

Wanneer: maandag 8 juli 2024
Inloop:
vanaf 19.00 uur
Start bijeenkomst:
19.30 uur
Locatie:
Dorpscentrum De Brink, Hoofdweg 5 in Loenen 

WoonWensenOnderzoek

Welke woonbehoefte is er bij de inwoners m.b.t. de woonwensen binnen Loenen voor de komende 3-10 jaar? Dat is de hoofdvraag van het onderzoek.

Het WWO start met een informatieve bewonersavond. Tijdens deze avond wordt o.a. besproken wat het onderzoek inhoudt en hoe het onderzoek uitgevoerd wordt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK). 

Uiteindelijk leidt het onderzoek tot een plan voor korte, middellange en langere termijn, waarmee zo concreet mogelijk de woonbehoefte van Loenen wordt ingevuld. De uitkomsten worden door de gemeente gedragen en zijn bepalend voor toekomstige woningbouw in ons dorp.

Belang van dit onderzoek

Wij menen dat dit onderzoek van groot belang is voor de leefbaarheid en toekomst van ons mooie dorp en hopen dan ook dat alle inwoners met een woonwens zoveel als mogelijk medewerking willen verlenen aan dit professionele onderzoek.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 7 juli via ‘Nieuws uut Loenen’, of Loenenopdeveluwe.info
Als dat niet lukt, mail dan naar info@dkkgelderland.nl o.v.v. WWO Loenen.  

Met een vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsraad Loenen Zonnedorp 

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud