Stichting Loenen Promotie en Communicatie

loenen op de veluw.info

Deze Stichting bestaat sinds september 2016 en heeft als doel: de promotie van Loenen en het bevorderen van de positionering en profilering door het informeren en communiceren met inwoners, ondernemers, overheden, consumenten, bezoekers en toeristen.

Dat is een hele mondvol, maar kort gezegd komt het erop neer dat we naar buiten toe Loenen bekender willen maken en binnen Loenen de onderlinge communicatie willen verbeteren.

Onder de Stichting vallen Nieuws uut Loenen en de website www.loenenopdeveluwe.info

Onder onafhankelijk voorzitter, Willem Dikker Hupkes, zijn zowel Lomivé als de Dorpsraad in het bestuur vertegenwoordigd. Dit helpt al mee dat de communicatie tussen deze twee belangrijke belangenbehartigers in ons dorp geoptimaliseerd wordt.

Vergaderd wordt er zo’n 4 x per jaar. Bedenken hoe we de inwoners (nog) meer kunnen betrekken bij allerlei dingen die spelen in Loenen. Proberen meer in contact te komen met mensen die buiten Loenen iets kunnen betekenen voor de belangen van Loenen. Dat kunnen politici zijn, maar ook gemeentelijke of provinciale ambtenaren, medewerkers van Veluwoon, het waterschap, de bedrijvenkring Eerbeek/Loenen, Stimenz en mensen die werkzaam zijn in de zorg.

Hoe bereiken we dat er in Loenen een meer samenhangende structuur ontstaat zodat wonen, werken en recreëren beter vorm krijgen. Alle verenigingen en stichtingen, die kopij aanleveren voor Nieuws uut Loenen of de website, kunnen iets laten weten over hun club. Daar wordt steeds meer gebruik van gemaakt. Meld uw data aan en we zetten ze op de lijst die maandelijks in Nieuws uut Loenen gepubliceerd wordt. Door deze lijst in de gaten te houden kunnen samenvallende bijeenkomsten vermeden worden.

We merken dat Nieuws uut Loenen en de website steeds bekender worden. Dat is fijn, daardoor weten we meer van elkaar en kunnen de gezamenlijke belangen beter behartigd worden!

Delen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Gerelateerde berichten

De schapen zijn weer terug

Sinds vorige week donderdag zijn de schapen weer in Loenen aangekomen ze zijn terug van een korte vakantie op de Tongerense heide. Ze zijn nu weer thuis bij de schaapskooi op de Loenermark. Overdag mogen ze weer genieten van de Loenense heidevelden.

De G-Toppers van Loenermark gaan weer trainen!

Vrijdag 4 september gaan de g-voetballers van Loenermark beginnen aan een nieuw voetbalseizoen. De eerste training staat dan gepland op de vaste tijd van 18:45 – 19:45 uur. Uiteraard wordt er getraind met inachtneming van de richtlijnen van RIVM. Voor het G-Voetbal geldt: “Normaal wat normaal kan, speciaal waar nodig”! Iedereen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking vanaf ongeveer 6

Bloedprikken op afspraak

Vanaf 1 september kan bloedprikken in de Brink, net als in het ziekenhuis, alleen nog op afspraak. De afspraak kan vanaf 31 augustus gemaakt worden via www.gelreziekenhuizen.nl of telefonisch 055-5811210

Glasvezel, Goed nieuws!

Goed nieuws! Na het succesvolle glasvezelproject voor het buitengebied, waar eind dit jaar de aanleg wordt afgerond, is Delta Fiber Netwerk (voorheen Glasvezel buitenaf) nu gestart met een project voor de bewoners binnen de bebouwde kom. Juist in deze tijd, waarin veel mensen thuiswerken, kinderen online les krijgen en we steeds vaker met elkaar videobellen, ervaren we hoe belangrijk een