Stichting Loenen Promotie en Communicatie

Deze Stichting bestaat sinds september 2016 en heeft als doel: de promotie van Loenen en het bevorderen van de positionering en profilering door het informeren en communiceren met inwoners, ondernemers, overheden, consumenten, bezoekers en toeristen.

Dat is een hele mondvol, maar kort gezegd komt het erop neer dat we naar buiten toe Loenen bekender willen maken en binnen Loenen de onderlinge communicatie willen verbeteren.

Onder de Stichting vallen Nieuws uut Loenen en de website www.loenenopdeveluwe.info

Onder onafhankelijk voorzitter, Willem Dikker Hupkes, zijn zowel Lomivé als de Dorpsraad in het bestuur vertegenwoordigd. Dit helpt al mee dat de communicatie tussen deze twee belangrijke belangenbehartigers in ons dorp geoptimaliseerd wordt.

Vergaderd wordt er zo’n 4 x per jaar. Bedenken hoe we de inwoners (nog) meer kunnen betrekken bij allerlei dingen die spelen in Loenen. Proberen meer in contact te komen met mensen die buiten Loenen iets kunnen betekenen voor de belangen van Loenen. Dat kunnen politici zijn, maar ook gemeentelijke of provinciale ambtenaren, medewerkers van Veluwoon, het waterschap, de bedrijvenkring Eerbeek/Loenen, Stimenz en mensen die werkzaam zijn in de zorg.

Hoe bereiken we dat er in Loenen een meer samenhangende structuur ontstaat zodat wonen, werken en recreëren beter vorm krijgen. Alle verenigingen en stichtingen, die kopij aanleveren voor Nieuws uut Loenen of de website, kunnen iets laten weten over hun club. Daar wordt steeds meer gebruik van gemaakt. Meld uw data aan en we zetten ze op de lijst die maandelijks in Nieuws uut Loenen gepubliceerd wordt. Door deze lijst in de gaten te houden kunnen samenvallende bijeenkomsten vermeden worden.

We merken dat Nieuws uut Loenen en de website steeds bekender worden. Dat is fijn, daardoor weten we meer van elkaar en kunnen de gezamenlijke belangen beter behartigd worden!

Delen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Gerelateerde berichten

schaapscheerdersfeest

Geen Schaapscheerdersfeest 2021

Ook dit jaar is er helaas geen schaapscheerdersfeest. De commissie vindt het nog te risico vol om het te organiseren. Er worden in de maand mei wel loten huis aan

ECL en LEN doen mee in de RREW 2021.

Ook in 2021 heeft de gemeente Apeldoorn weer subsidie voor energiemaatregelen beschikbaar kunnen stellen via de Rijksoverheid vanuit de RREW-regeling. Dit jaar gaan Energie Coöperatie Loenen en Loenen Energie Neutraal

LEN is toe aan 300e project

Loenen Energie Neutraal heeft inmiddels weer ruim voldoende middelen beschikbaar om uw huis te helpen isoleren, zonnepanelen te plaatsen of met een warmtepomp aan de slag te gaan. Terugverdientijden van

Duo fiets

Dankzij de subsidie van de Gemeente Apeldoorn is de duo-fiets is binnen. Hij ziet er fantastisch uit. Loenen kan nu met vader, moeder of wie dan ook op pad, heerlijk