Nieuwe WhatsApp groepen

Inwoners van Loenen kunnen zich aanmelden voor de WhatsApp groepen waarmee bewoners elkaar heel snel alert kunnen maken op verdachte mensen of situaties. Die informatie kan ook worden gedeeld met de politie waardoor opsporing van verdachten soms sneller gaat. In overleg met de wijkagent Theo Simmelink, zijn er nog twee WhatsApp groepen aangemaakt.

Loenen-West: voor het gedeelte ten westen van de Eerbeekseweg, en een groep voor het gedeelte ten oosten van de Eerbeekseweg. Deze beslaat het gebied in een wijde boog rondom het gebouw Bruisbeek, ten westen van de Eerbeekseweg tot Hameinde / Bruisbeek / Droefakkers. Loenenwest@gmail.com

Loenen-Oost: beslaat de Leeuwenbergweg, Hoofdweg, De Kempe, het gebied rond de voetbalvelden, Slatsdijk, Eerbeeksedijk en Molenallee. Loenenoost@gmail.com

Tussen het spoor en het kanaal: Hoofdweg, Voorsterweg, Boterweg en kanaal. Loenenoverspoor@gmail.com

Aan de andere kant van het kanaal: Klarenbeekseweg, Kostersweg, Langschoten, Voorsterweg en Loenensemarkweg. Loenenoverzee@gmail.com

Aanmelden voor deze groepen kan door naam, adres en 06-nummer te mailen naar bijbehorend e-mailadres. Wie meer informatie wil over één van de WhatsApp groepen, kan eerst een mail sturen of door langs te gaan op het spreekuur van de wijkagent (donderdag van 17.00 tot 18.00 Bruisbeek).

Comments are closed.