Loenen viert droevige 40ste verjaardag N786

Het is inmiddels 40 jaar geleden dat we in Loenen zijn gaan denken over een rondweg om Loenen. Een vrij droevige verjaardag. Als we al het geld wat de onderzoeken en vergaderingen ons  in de afgelopen 40 jaar hebben gekost eens in de oplossing hadden gestoken, hadden we waarschijnlijk al een hele mooie weg gehad.

De laatste ontwikkelingen laten zien dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er ooit een nieuwe aansluiting op de A50 komt. In Apeldoorn bestaat een vergelijkbaar probleem met de aansluiting van de Lange Amerika weg op de A1.

Deze twee ontwikkelingen hebben één en dezelfde oplossing: Vanaf de rotonde tussen Loenen en Eerbeek een nieuwe weg aanleggen naar het kanaal en vervolgens de kanaalweg opknappen en aansluiten op het snelwegnetwerk op de A1. De huidige aansluiting op de A50 bij de Immenberg blijft open en wordt vrachtwagen onvriendelijk gemaakt zodat Loenen, met z’n vele toeristen, een levend dorp kan blijven.

Om draagvlak te krijgen voor deze nieuwe ontwikkeling wordt er op 3 december 2015 om 19.00 uur in de Brink” in Loenen een Politieke Markt gehouden (PMA). Op deze PMA zullen zowel wethouders en raadsleden van de gemeente Apeldoorn aanwezig zijn, als ook statenleden van de provincie Gelderland. Er is gelegenheid voor eenieder om in te spreken tijdens deze PMA. Dorpsraad Loenen en de Industrie Kern Eerbeek Loenen (IKEL) zullen in ieder geval van deze mogelijkheid gebruik maken.

Wij hopen op een volle zaal in de Brink om duidelijk te maken aan alle aanwezige politici dat er in Loenen absoluut iets moet gebeuren. Als we nog 40 jaar wachten en alleen maar praten zal de industrie, en dus de werkgelegenheid, wegtrekken uit Loenen en Eerbeek. Omdat er geen goede infrastructuur is, zal het dorp compleet in tweeën gesneden zijn door een te drukke weg, zal het woongenot zwaar aangetast zijn door geluidsoverlast en hoge concentraties fijnstof, om nog maar te zwijgen over de gevaarlijke situaties die zullen ontstaan door het steeds drukker wordende verkeer.

Ongeacht wat uw mening is over de N786; wij nodigen u van harte uit om donderdag 3 december om 19.00 uur in de Brink” uw stem te laten horen.

Graag tot dan!

Dorpsraad Loenen

Comments are closed.