Isoleren met de boormachine

Een gat boren in de gevel om verkeerslawaai te verminderen, het klinkt niet logisch. Toch zette wethouder Mark Sandmann op woensdag 26 augustus de boormachine in een gevel in Loenen.

In het gat komt een ventilator, die frisse lucht binnen brengt, maar lawaai buiten houdt. Hij gaf daarmee het startsein voor de geluidsisolatie van 51 woningen aan de Eerbeekseweg. De geluidsisolatie moet ervoor zorgen dat bewoners minder overlast hebben van het verkeer.

Apeldoorn wil overlast door verkeerslawaai verminderen. Dat betekent dat op plaatsen waar bewoners dicht op de weg wonen, maatregelen worden getroffen die het verkeerslawaai verminderen. Het gaat om woningen die door wegverkeer een te hoge geluidsbelasting in huis hebben. De grens ligt bij 43 dB. Wordt deze grens overschreden, dan wordt er gezocht naar geluidswerende voorzieningen. Bijvoorbeeld door het toepassen van stil asfalt, dubbel glas, maar ook door maatregelen aan de gevel, zoals in Loenen. De isolatie zorgt tevens voor energiebesparing, wat goed aansluit bij het project Loenen Energieneutraal.

Na de Eerbeekseweg staan in 2016 ook 25 woningen aan de Zutphensestraat en Laan van Osseveld-A50 op de rol, net als 11 woningen aan de Wilhelmina Druckerstraat. De activiteiten worden namens gemeente Apeldoorn gecoördineerd door Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

Gemeente: Apeldoorn

Comments are closed.