Loenen Zonnedorp publicaties

Loenen Zonnedorp Publicaties

Hier vindt u informatie over alle publicaties van Loenen Zonnedorp zoals jaarverslagen, verslagen van vergaderingen en de organisatorische fundamenten van de raad.

Algemene ledenvergadering 17 april 2023

Presentatie algemene ledenvergadering 4 april 2022

Statutenwijziging Vereniging Loenen Zonnedorp


Presentatie Algemene ledenvergadering 20 maart 2019


Loenen Zonnedorp KOERSDOCUMENT

Dit document is een concept versie en omvat het algemene deel van het koersdocument zoals deze door Loenen Zonnedorp met de Gemeente Apeldoorn tot op heden zo volledig mogelijk is opgesteld.

JAARVERSLAGEN

Ieder jaar publiceert Loenen Zonnedorp een jaarverslag. In dit verslag schetsen we een beeld van de belangrijkste gebeurtenissen, besluiten van het afgelopen jaar en de financiële stand van zaken. U kunt de jaarverslagen, per mail, opvragen bij Loenen Zonnedorp.

NOTULEN – Algemene ledenvergadering

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.