Raadsleden Dorpsraad

De dorpsraad Loenen bestaat uit actieve inwoners die graag iets voor het dorp willen betekenen. In totaal nemen 7 mensen zitting in de raad, een samenstelling die ieder jaar opnieuw bekeken wordt. Het streven is om de raad een goede afspiegeling van het dorp te laten zijn.

Huidige samenstelling

 • Voorzitter: Willem de Zanger
  Telefoon: 06-46918218
  Zitting sinds: 06-05-2015
 • Secretaris: Patricia Koopman
  Telefoon: 06-55180073
  Zitting sinds: 18-11-2009
 • Ondersteunend secretaris: Bryan Slief 
 • Penningmeester: Janneke van Oorspronk
  Telefoon: 06-57324059
  Zitting sinds: 12-03-2012
 • Bestuurslid: Ria Blom
  Zitting sinds: 10-04-2013
 • Bestuurslid: Hans van Dijk
  Bos en Groen
  Zitting sinds: 06-05-2015
 • Bestuurslid: Tijmen Buijs
  Jongeren
  Zitting sinds: 25-04-2016