Dorpsraad publicaties

Hier vindt u informatie over alle publicaties van de dorpsraad zoals jaarverslagen, verslagen van vergaderingen en de organisatorische fundamenten van de raad.

Loenen Zonnedorp KOERSDOCUMENT

Dit document is een concept versie en omvat het algemene deel van het koersdocument zoals deze door Dorpsraad Loenen met de Gemeente Apeldoorn tot op heden zo volledig mogelijk is opgesteld.

 

JAARVERSLAGEN

Ieder jaar publiceert de dorpsraad een jaarverslag. In dit verslag schetsen we een beeld van de belangrijkste gebeurtenissen, besluiten van het afgelopen jaar en de financiële stand van zaken. U kunt de jaarverslagen, per mail, opvragen bij de dorpsraad.

NOTULEN – Algemene ledenvergadering