Gymlessen voor senior dames

Met ingang van het jaar 2016 zullen de gymlessen van de senioren damesgroepen gegeven worden in De Brink. Op de dinsdagochtend zijn er twee groepen actief. We beginnen met een warming-up op muziek, vervolgens wordt er een spel gedaan of met materialen gewerkt, bv ballen, elastieken, hoepels. Daarna volgen grondoefeningen, actief maar ook ontspanning komt aan bod.

Het accent ligt voornamelijk op het behouden van lenigheid, coördinatie en (in mindere mate) het uithoudingsvermogen. Maar net zo belangrijk en gezellig is het koffiedrinken tussen de lessen door!

De eerste groep start om 9.00 uur. Rond 10.00 uur is er een koffiepauze, waarna de tweede groep les krijgt tot 11.15 uur. Dit alles in een gemoedelijke sfeer. Ieder beweegt op haar eigen manier...

Wanneer u 60+ bent en een keer vrijblijvend mee wilt doen, kunt u contact opnemen met Loes van Oorspronk, tel. 055 505 2947/06 27 451 492.

Comments are closed.