Financiën 2020/2021

Subsidies/sponsoring

Normaal presenteren wij in het voorjaar tijdens de algemene ledenvergadering ook onze jaarrekening van het voorgaande jaar. Dit jaar zoals bekend dus niet. Wel heeft de kascommissie de financiën gecontroleerd en zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Ook is de jaarrekening door de gemeente Apeldoorn gecontroleerd en akkoord bevonden. Als u lid bent (of wordt) van Loenen Zonnedorp is het uiteraard mogelijk om inzage te krijgen in de jaarrekening. U kunt hiervoor een mail sturen naar penningmeester@loenenzonnedorp.nl

Jaarlijks ontvangen wij van de gemeente een subsidie, waarmee wij onze kosten kunnen voldoen en  ook zelfstandig activiteiten in het dorp financieel kunnen ondersteunen.  Helaas moest ook de gemeente Apeldoorn de broekriem aanhalen en is het bedrag voor 2020 al met ruim
€ 1.000,00 verlaagd. Onlangs hebben we bericht gehad dat naar verwachting het bedrag voor 2021 met nog eens ca. € 3.500,00 wordt verminderd. Het spreekt voor zich dat dit gevolgen zal hebben voor onze uitgaven en dus ook voor onze sponsoractiviteiten. Het zal dus niet meer vanzelfsprekend zijn, dat een subsidie-aanvraag, ook als die in de afgelopen jaren altijd wel gehonoreerd werd, in de toekomst ook kan worden toegekend. Het positieve nieuws is dat de gemeente in het kader van burgerparticipatie dit jaar een Initiatievenfonds in het leven heeft geroepen. Hierop kan een beroep worden gedaan voor allerlei activiteiten, die de saamhorigheid vergroten. Op dit moment lopen er al enige aanvragen en zijn er ook al voor enkele Loenense projecten bedragen ontvangen.  Als u een activiteit heeft, waarvoor financiële steun nodig is denk dan ook aan het Initiatievenfonds en maak hier zo mogelijk gebruik van. Het bestuur van Loenen Zonnedorp helpt u graag op weg.

Janneke van Oorspronk
penningmeester

Delen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Gerelateerde berichten

Najaar onderhoud aan de Eerbeekseweg

Onderhoud aan de Eerbeekseweg De Provincie gaat in het najaar groot onderhoud plegen aan de Eerbeekseweg. Tegelijk worden een aantal knelpunten opgelost. Er is overleg geweest met de ondernemers aan

De Bruisbeek augustus

Na een lange tijd van geduldig wachten is de Bruisbeek weer opgestart met haar activiteiten.  Het is fijn om onze bezoekers met stralende gezichten binnen te zien komen, wat heeft