Dorpsraad

Beste mede-Loenenaren,

Na bijna twee jaar druk bezig te zijn geweest met het project Loenen Zonnedorp, willen wij u hierbij laten weten hoe we er nu voor staan.

Er is veel werk verzet door alle initiatiefnemers van het project; het koersdocument is geschreven, er is vaak overleg met de gemeente geweest en in juni heeft het dorp zich uitgesproken d.m.v. een enquête over de projecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van ons dorp.

Aan dit laatste hechten wij veel waarde, want er is een duidelijk beeld ontstaan van de projecten waar wij als Loenenaren prioriteit aan geven, en meer dan 50 mensen hebben aangegeven een vrijwillige bijdrage te willen leveren aan de uitvoering van de projecten. Geweldig om ook op deze manier weer bevestigd te krijgen dat Loenen zich samen sterk wil maken voor de toekomst van onze prachtige dorp !

De projecten, die ons inziens bijdragen aan onze algemene doelstelling “de Leefbaarheid en vitaliteit van Loenen behouden”, zijn helder geformuleerd en er is met de gemeente overlegd over planning, budgetten, etc. Dit is een lang traject, ook al omdat het nieuw is, niet alleen voor Loenen maar vooral ook voor de gemeente Apeldoorn. De gemeente is positief gestemd over onze plannen. Er ligt nu een concept collegevoorstel. We verwachten dan ook dat het definitieve “go” niet lang meer op zich zal laten wachten. Dan kunnen we aan de slag.

Diverse Loenenaren hebben in de enquête aangegeven bij te willen dragen aan de uitvoering van 1 of meerdere projecten. Daar zijn we heel blij mee. Zodra het B&W akkoord zijn, organiseert de Dorpsraad een kennismaking- en startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zijn de betrokken verenigingen/stichtingen ook aanwezig. Met elkaar worden de projecten in thema-groepen besproken, verwachtingen ten opzichte van elkaar worden afgestemd, en er zal een vervolgafspraak gepland worden in specifieke projectgroepen om de projecten in gang te zetten. Wilt u ook wat betekenen voor het dorp en werken aan een concreet project, laat het ons weten door uw gegevens te sturen aan dorpsraadloenen@outlook.com en u ontvangt een uitnodiging voor de bijeenkomst. Elke vorm van hulp is welkom!

We hopen op deze manier een goede start maken, waarbij de energie uit Loenen en de ambities van gemeente Apeldoorn, samenkomen tot concrete projecten, die ervoor gaan zorgen dat de vitaliteit en leefbaarheid van Loenen wordt gewaarborgd (en waar mogelijk zelfs versterkt).

We houden u op de hoogte !!

Dorpsraad Loenen

 

Delen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Gerelateerde berichten

Dorpsraad zoekt Penningmeester

Penningmeester gezocht Dit jaar is onze penningmeester, Janneke van Oorspronk, 10 jaar lid van het bestuur van de dorpsraad. Ze heeft ons verteld te willen aftreden. Het bestuur vindt dat

scouting-valeouwe

Scouting Valeouwe Potgrondactie 20 maart

Potgrondactie Op zaterdag 20 maart a.s. houden wij onze jaarlijkse potgrondactie in Loenen.  De opbrengsten uit deze actie hebben we nodig om onze activiteiten voor alle speltakken het komende jaar

Afscheid dokter Thomson.

Op donderdag 25 maart 2021 gaan wij afscheid nemen van dokter Thomson. Zij heeft 34 jaar als huisarts in en rondom Loenen gewerkt en is betrokken geweest bij velen. Gezien