Bezoek College aan Loenen

werken en ondernemen

7 maart jl. heeft het college van Burgemeester en Wethouders vergezeld door een aantal ambtenaren, zoals Steven Gerritsen, René van Dijk en anderen een bezoek gebracht aan Smurfit Kappa (Achterste Molen) op uitnodiging van de IKEL (Industriekern Loenen/Eerbeek), de Dorpsraad en Lomivé.

Doel was een presentatie van de Loenense industrie zoals o.a. Smurfit Kappa, Solidpack, Sonac en Blanken Controls. Werkgelegenheid binnen de industrie met de toeleveringsbedrijven zoals de transportsector (Thomassen), schilders, loodgieters, elektriciens, schoonmakers enz. waren onderwerp van gesprek.

Na een korte introductie door Caspar Jan van Schaardenburg, directeur Smurfit Kappa Nederland, werd een rondleiding door de productie gemaakt waar het bol stond van de “high tech” en innovaties vooral op het gebied van productie, opslag en logistiek.                                                                                                 Geconcludeerd werd dat Loenen trots kan zijn op de papierindustrie met een cultuurhistorie die op de Veluwe teruggaat tot 1590.

Na de rondleiding werd kort stilgestaan bij de toekomstige uitbreiding van Smurfit Kappa.

Vervolgens ontspon zich een gesprek over de toekomst van het Kieveen als vestigingsplaats voor lokale (regionale) MKB bedrijven. Het is nu het moment voor geïnteresseerde ondernemers om zich te melden en zich aan te sluiten bij geïnteresseerde partijen. De gemeente wil graag meewerken om circa 4 hectare industriegrond te ontwikkelen met inachtneming van goede ontsluiting en inpassing in het landschap. Ook werd over de N786, de werkgelegenheid in het algemeen en de consequenties voor ons dorp gesproken, want werkgelegenheid betekent wonen, leven, jeugd, rem op de vergrijzing, welvaart en dus het welzijn van de Loenense bevolking.                                                                                                                                  Afsluitend een discussie aangezwengeld door de Dorpsraad over hoe Apeldoorn de Loenense ondernemers beter van dienst kan zijn, waaronder directe hulp bij vergunningen etc. De Gemeente heeft Regina van den Berg aangewezen als relatiemanager voor de dorpen om zo werk, industrie en dorp dichter bij elkaar te brengen en de pro-activiteit binnen de gemeente richting industrie te kunnen bevorderen!

Uiteraard past dit bezoek en uitkomst in het kader van “Loenen Zonnedorp”.

Delen:

Gerelateerde berichten

Oorlogsgravenstichting en Veteranenbegraafplaats

Vereniging Vrijwilligers Veteranen Begraafplaats Loenen (VV NVBL) en OorlogsGravenStichting (OGS) vragen hulp Na de vorige publicatie zijn we inmiddels weer een aantal maanden verder en er zijn al meerdere veteranen

Aanleg Dorpshart

Er vinden dit jaar voor de zomervakantie nog werkzaamheden aan de Hoofdweg plaats die conflicteren met de werkzaamheden voor de aanleg van het dorpshart. Er is nog samen met de

Algemene ledenvergadering

Vele leden van de Dorpsraad waren aanwezig bij deze bijpraatbijeenkomst. Er was grote interesse in de presentaties en er werden vele vragen gesteld en beantwoord. Ter sprake kwamen onder andere

Middelste Molen Loenen

De Middelste Molen: 400 jaar jong

Dit jaar wordt De Middelste Molen (ambachtelijke papierfabriek en museum in Loenen) 400 jaar jong! Het is de bedoeling om niet alleen stil te staan bij 400 jaar De Middelste